Κάλαντα Χριστουγέννων

Open invitation for
Christmas Carol Services
at the Ionion Center for the Arts and Culture
Sunday 17th of December at 11.00 am
& Wednesday 20th of December at 19.00 pm.

Everyone is very Welcome.

Πρόσκληση για Κάλαντα Χριστουγέννων
στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, Μεταξάτα,
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 11.00 π.μ
& Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στις 19.00 μ.μ.

Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι.

Share