Δραστηριότητες

Το Ιόνιο Κέντρο  Τεχνών και Πολιτισμού καταρτίζει πρόγραμμα καινοτόμων δραστηριοτήτων στα πεδία των Τεχνών  των  Επιστημών  και της Έρευνας.

Στους  βασικούς άξονες  δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται   η  προσφορά   πλήρους  Aκαδημαικού  Προγράμματος  διδακτορικών  και μεταδιδακτορικών σπουδών μέσα από την  λειτουργία του Κέντρου  σαν I-Node Planetary Collegium Plymouth University, που οδηγεί στον διδακτορικό τίτλο του Plymouth University.

Πληροφορίες για το  Ι-Νode :  http://www.facebook.com/ionionode,   www.planetarycollegium.net ,  www.i-node.org   http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Collegium  , http://www.plymouth.ac.uk/research/273   

Παράλληλες δραστηριότητες.

  • Συνεργασίες με ιδρύματα και φορείς Πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Διεθνείς συνεργασίες  με εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης .
  • Συνεργασίες με φορείς προώθησης  έργων και αγαθών τέχνης, προσφέροντας  στους καλλιτέχνες πρόσβαση στην αγορά εργασίας , στην αγορά έργων  τέχνης  και στα διεθνή fοrum
  • Δημιουργία  εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα μάθησης και για όλες τις ηλικίες.
  • Εισαγωγή  καινοτόμων ιδεών και χρήση  νέων τεχνολογιών στους χώρους των τεχνών.

Το Κέντρο διαθέτει

  • Τεχνογνωσία και χώρους για την  έκθεση, προβολή και ανάδειξη καλλιτεχνικών έργων.
  • Σχεδιάζει την προβολή έργων  καταξιωμένων  δημιουργών στην έδρα του και στο εξωτερικό , μέσα από δίκτυα  συνεργασιών, συμπράξεων και ανταλλαγών στα καλλιτεχνικά και επιστημονικά πεδία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του  Πολιτισμού.
  • Ενθαρρύνει  νέους  καλλιτέχνες, σπουδαστές και επιστήμονες  να επισκεφθούν το νησί και  να συμβάλλουν στην έρευνα, μελέτη, καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτήρων, όσον αφορά στην φυσική ιστορική, κοινωνική, καλλιτεχνική υπόσταση του τόπου.
  • Προσφέρει πλατφόρμες συνεργασίας σε προηγμένα πεδία εκπαίδευσης , τέχνης  και  έρευνας μέσα από την υφιστάμενη λειτουργία του σαν Aκαδημαική  κόμβος  Ι-Νοde , Planetary Collegium , Plymouth University.